De rechtbank heeft een richtlijn geschreven voor de bijzondere curator en de daarbij behorende door de rechtbank gestelde eisen.
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Bijzondere-curator


De Kinderombudsman heeft een rapport geschreven over bijzondere curator:  Samenvattting Bijzonder Curator.pdf