Mediation is een methode waarbij een neutraal persoon - de mediator - bemiddelt bij een conflict tussen twee of meerdere mensen. In gesprekken gaan de betrokken partijen onder Onder begeleiding van de mediator gaan partijen onderzoeken wat voor hen de beste oplossing kan zijn voor hun problem, het zogenaamde geschil.
 
Het eerste gesprek bestaat uit de kennismaking, het verduidelijken van de zogenaamde kwestie, ofwel, wat is het probleem en wat zijn de verwachtingen.
De rol van de mediator en het process van mediation zal worden uitgelegd.
De termen openheid, eerlijkheid en transparantie zijn hierbij sleutelwoorden.


De mediator is onpartijdig en neutraal.
Dit houdt onder andere in dat de mediator niet volledig op de hoogte is van alle informatie. Zij beschikt niet over een dossier.
De mediator stimuleert de partijen om samen te komen tot een oplossing. Belangrijk is dat beide partijen tevreden zijn met het bereikte resultaat en het gevoel hebben dat zowel hun belangen als emoties voldoende zijn meegewogen.

Gebleken is dat als partijen zelf tot een oplossing (afspraken) komen, deze afspraken over het algemeen langer blijven bestaan en worden negekomen dan afspraken waar partijen geen aandeel in hebben gehad bij het maken ervan.

De mediator zorgt voor structuur in het gesprek en probeert de communicatiepatronen te verhelderen zodat partijen het inzicht krijgen in hun ruziemodel en dus oplossing van het conflict.

Tijdens het proces kunnen afspraken gemaakt worden die aan het einde van de mediation worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.
Mocht een mediation niet geheel slagen dan bestaat de mogelijkheid (bij overeenstemming) om een zogenaamde gedeeltelijke vaststelingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst komen de afspraken te staan die partijen zijn overeengekomen en zijn er dus ook nog zaken waar geen afspraken over gemaakt zijn.