Het 'Houd me vast'-programma is er voor paren met verbeterpunten in hun relatie. Zonder therapie.
'Houd me vast' werkt vanuit emoties (zoals ook de EFT doet).

Emoties zijn de kern van alle belangrijke relaties, zoals de relaties met kinderen, ouders en de partner. 'Houd me vast' is een lichte vorm van EFT.

'Houd me vast'-programma

Het 'Houd me vast'-programma bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur.


Onderwerpen zijn:
            emoties in liefde en verbinding / hechting;
            (destructieve) patronen binnen relaties;
            opzoeken en vinden van de zere plekken van vroeger;
            bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.
   

Hoe verlopen de bijeenkomsten?

Tijdens de bijeenkomsten is er een plenaire inleiding met video waarin het nieuwe onderwerp wordt besproken.
Vervolgens gaat ieder stel apart met elkaar hierover in gesprek met behulp van de geboden oefening.

Ook krijgen deelnemers huiswerk mee.

Bij de ‘Houd me vast’-training gaat het erom dat de partners met elkaar aan de slag gaan. Groepsopdrachten ontbreken daarom da nook tijdens de bijeenkomsten en zijn er bewust weinig groepsdiscussies.

Houd me vast, door wie?


De 'Houd me vast'-avonden wordt gegeven door EFT-therapeuten, die getraind zijn in het 'Houd me vast'-programma.