Steeds vaker verwijzen rechters naar mediation alvorens zij tot een uitspraak over gaan.  
De rechter schakelt het mediationbureau waarna, bij bereidheid, een mediator wordt benadert met het verzoek de mediation te starten.
In beginsel wordt de zaak verlengd met 3 maanden. In de tussentijd is het aan partijen om door middel van mediation tot een oplossing te komen.