Mediation naast strafrecht is gericht op herstel in de persoonlijke sfeer, het gebeurde achter je kunnen laten.
Bij de mediation  kan het om meer gaan dan (enkel) een gesprek tussen slachtoffer en dader.  Meestal worden er ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld hoe men zich in de toekomst naar elkaar toe wil gedragen en over schadevergoeding.
Alles geschiedt op basis van vrijwilligheid (van beide kanten).

De door partijen goedgekeurde en ondertekende uitkomst van de mediation wordt met goedvinden van beiden teruggekoppeld aan de Officier van Justitie of de rechtbank.  Die beslist vervolgens zelf wat de volgende stap in de strafzaak wordt en houdt daarbij wel rekening met de uitkomst van de mediation, maar behoudt tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid.  
Van belang is te weten dat wat verder in de mediation besproken is, blijft vertrouwelijk en wordt niet teruggekoppeld.

Gezamenlijke gesprekken (onder begeleiding van de mediator) tussen verdachte en aangever vinden alleen plaats als beiden dat willen.

Wie komen er voor mediation naast strafzaken in aanmerking?
De politie, officieren van justitie, rechters  en advocaten kunnen geschikte zaken in aanmerking brengen voor mediation. 
Ook slachtoffers en daders kunnen via één van bovengenoemde verwijzers om mediation vragen.

In principe zijn alle zaken daarvoor geschikt, de enige “eis” is dat beide betrokkenen mediation willen.