Havening is een nieuwe techniek gebaseerd op het beïnvloeden van je brein, hersengolven, door middel van aanraking.

Zeker in deze CORONA-tijd wordt Self-Havening ingezet. Door aanraking van je hoofd, je handen en je bovenarmen, worden sensoren geactiveerd die de hersengolven tot rust brengen waardoor de klachten als angsten, depressie, traumata afnemen.

Havening wordt ingezet als snelle interventie maar ook als onderdeel van een behandeling waarbij bijvoorbeeld bij trauma, ongeluk, mishandeling, getuige van fysiek geweld, een ziekenhuisopname, niet alleen Havening wordt ingezet maar ook hypnose.

Het inplannen van afspraken

Na de aanmelding en intake, zal een account worden aangemaakt waarbij ouder(s) en/of kinderen de afspraken zelf kunnen inplannen.

Voor- en nameting

Voor de start van de behandeling en na de behandeling zal er een meting worden gedaan door middel van vragenlijsten zodat het effect van de behandeling gemeten wordt en de vooruitgang goed in beeld kan worden gebracht.