Aanmelding

De aanmelding kan gedaan worden door:

  • Jongeren van 16 jaar en ouder op eigen initiatief
  • Gezaghebbende ouder(s) en kind(eren)
    Bij deze wijze van aanmelden is een doorverwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze is op te vragen bij de huisarts.
  • Via een doorverwijzing van de huisarts
  • Loket Jeugd van de gemeente waar het kind woonachtig is
  • andere professionals