Bij vragen over scheidingszaken betreffende uw kinderen zoals zorg- en omgangsregeling, omgang dan kan de praktijk mediation aanbieden.
Samen wordt er gekeken naar de onderdelen van conflict met als doel tot afspraken te komen waar beide partijen (ouders) zich in kunnen vinden. Doel hiervan is dat als beide ouders achter de afspraken staan, zich zo goed als kan, gehoord voelen bij het maken van de afspraken, de afspraken het meest passend zijn voor de kinderen (en de ouders).

Het kan zijn dat er een doorverwijzing plaatsvindt via het mediationbureau van de rechtbanken regio Noord-Holland en/of Hof Amsterdam.

(Familie) mediation