Intake

Bij de start van het traject zal door middel van afname van screeningslijsten een start gemaakt worden met de ‘waar staan we nu’-situatie.

Deze (screenings-)vragenlijsten zullen ook bij de tussenevaluatie en eindevaluatie worden afgenomen als zijnde ‘check’. In die zin, wij zijn samen op weg naar een doel, maar klopt ons gevoel dat we goed op weg zijn.