Het inplannen van afspraken

Na de aanmelding en intake, zal een account worden aangemaakt waarbij ouder(s) en/of kinderen de afspraken zelf kunnen inplannen.

Voor- en nameting

Voor de start van de behandeling en na de behandeling zal er een meting worden gedaan door middel van vragenlijsten zodat het effect van de behandeling gemeten wordt en de vooruitgang goed in beeld kan worden gebracht.