Begeleiding bij scheiding

Individuele kindbegeleiding

  • Mijn ouders zijn gescheiden, en ik dan?
    • Psycho-educatie over scheiding en hoe hiermee om te gaan
    • Kindgesprek als onderdeel van een ouderschapsplan

Ouderbegeleiding

  • Wij gaan scheiden, en onze kinderen dan?
    • Psycho-educatie over scheiding en hoe hiermee om te gaan
    • Ouderbegeleiding na scheiding waarbij er gebruik gemaakt wordt van relatietherapeutische interventies (EFT).

Het is mogelijk, na toestemming van beide ouders, dat er een start gemaakt wordt van individuele begeleiding van een van de ouders met als doel de ex-partners in hun kracht als ouders te kunnen zetten.