Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen. Hoe verder de behandeling vordert, hoe meer het geleerde in de praktijk moet worden gebracht (exposure).

Geprotocolleerde behandelingen

Bij de intake en de daaropvolgende kennismakingsgesprekken met het kind zal er gekeken worden welk geprotocolleerde behandeling het beste past bij de vragen die het kind heeft.

Er zijn diverse geprotocolleerde behandelingen voor onder andere angst, trauma, negatief zelfbeeld, faalangst en depressie.

  • ‘Bij trauma wordt gebruik gemaakt van Write Junior’ bij het jonge kind en
  • ‘Verwerken en Versterken’ bij het oudere kind (TG-CGT),
  • ‘Je bibbers de Baas’ en ‘Eerste hulp bij Faalangst’ wordt ingezet bij faalangst
  • De COMET ‘Werken aan je zelfbeeld’ wordt ingezet bij een laag zelfbeeld
  • Bij depressieve klachten wordt gebruik gemaakt van ‘DOEpressie bij depressiviteit’ of voor het jongere kind ‘Pak Aan’.

Het inplannen van afspraken

Na de aanmelding en intake, zal een account worden aangemaakt waarbij ouder(s) en/of kinderen de afspraken zelf kunnen inplannen.

Voor- en nameting

Voor de start van de behandeling en na de behandeling zal er een meting worden gedaan door middel van vragenlijsten zodat het effect van de behandeling gemeten wordt en de vooruitgang goed in beeld kan worden gebracht.