Bij vragen over de uitvoering van het gezamenlijk ouderschap na scheiding, is het mogelijk om naar een forensisch mediator te worden verwezen. Deze krijgt dan (net zoals bij de bijzondere curator) vragen die hij/zij dient te beantwoorden wil de rechter een uitspraak kunnen doen.

Het verschil met de bijzondere curator is dat de forensische mediator in eerste instantie start samen met de ouders om een antwoord op de gestelde vragen te krijgen en zo te formuleren naar de rechter dat deze de (meestal) afspraken kan overnemen in zijn/haar besluit. Mochten de ouders er niet uitkomen dan zal de forensisch mediator de vragen moeten beantwoorden aan de hand van de gevoerde gesprekken en de informatie die hij/zij daarbij heeft verkregen.

Forensische mediator