Bij vraagstukken over de zorg- en omgang, waar een rechter meer informatie voor nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen, kan de rechter een bijzondere curator aanstellen.

De bijzondere curator zal door de rechtbank of het Hof gestelde vragen aangaande de zorg- en/of omgangsregeling moeten beantwoorden zodat de rechter een onderbouwde beslissing kan nemen.

Bijzondere curator