Ouder-kind gesprekken gaan bij opvoedingsproblemen in het dagelijks leven vooral over gedrag van het kind dat de ouders als storend, problematisch of zorgelijk ervaren en niet zozeer over de gedachten en gevoelens die daarachter bij het kind schuilgaan: boosheid, gekwetstheden, angsten, een negatief beeld van zichzelf en de ander – kortom, hechtingsbehoeften en getriggerde hechtingsangsten.

Hechtingsgerichte Gezinstherapie richt zich op herstel van vertrouwen, het creëren van een relatie waarin het kind leert moeilijk hanteerbare gevoelens en gedachten te delen met de ouders en de ouders om daar empathisch en responsief op te reageren.
 

Attachment Focused Family Therapy (AFFT).
Deze interventie staat ook bekend als Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) van Dan Hughes. 
De AFFT richt zich op het herstel van een veilige hechtingsrelatie van het kind met zijn/haar ouders. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor pleeg- en adoptiekinderen en andere getraumatiseerde kinderen met een hechtingsstoornis, maar ook toepasbaar voor ‘gewone’ gezinnen met andere problemen.

Hechtingsgerichte gezinstherapie

De Emotionally Focused Family Therapy (EFFT) van Gail Palmer, Jim Furrow en Sue Johnson.
EFFT wordt ingezet voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor adolescenten en hun ouder(s).
Emotionally Focused Family Therapy (EFFT) is een op gehechtheid gebaseerde benadering die zowel systemische als experiëntiële interventies combineert om gebroken familiebanden te herstellen. De EFFT-therapeut richt zich op de emotionele ervaring binnen het gezin en de probleempatronen die familieleden ervan weerhouden om veilige verbinding te voelen met elkaar.
Een primair doel van EFFT is om problematisch gedrag te verminderen door nieuwe patronen van emotionele toegankelijkheid en responsiviteit te creëren die een veilige basis bieden van waaruit het kind zich kan ontwikkelen en gezinnen kunnen gedijen.

 

EFFT biedt een praktische aanpak om de emotionele verbinding in gezinnen te vergroten waardoor hun veerkracht sterker wordt in het omgaan met de dagelijkse en onverwachte uitdagingen van het leven.

Attachment Based Family Therapy (ABFT) van Guy Diamond.
ABFT is speciaal ontwikkeld voor adolescenten met depressie of andere internaliserende problematiek. Het geldt in de VS als evidence-based en wordt in Europa steeds meer toegepast. 

Het inplannen van afspraken

Na de aanmelding en intake, zal een account worden aangemaakt waarbij ouder(s) en/of kinderen de afspraken zelf kunnen inplannen.

Voor- en nameting

Voor de start van de behandeling en na de behandeling zal er een meting worden gedaan door middel van vragenlijsten zodat het effect van de behandeling gemeten wordt en de vooruitgang goed in beeld kan worden gebracht.